Indirekta portföljinnehav


De fyra största indirekta innehaven

Innehav som endast innehas indrekt i bedömd värdeordning per 2022-06-15

Crealogos

Encare

Climacheck Sweden

Ultiro