Ledning

Tony Christensen, ordförande

Tony är ESG-expert med fokus på utveckling och implementering av ESG-strategier i finanssektorn. Tony har också omfattande kunskap och erfarenhet av de nya EU-lagstiftningarna inom Sustainable Finance såsom EU-taxonomin och Disclosureförordningen. Tony har tidigare varit mångårig ordförande för Medveten Konsumtion.

Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap, masterprogram i Globala studier och Internationella relationer

Ort: Göteborg


Bo Lantz, VD

Bo är en miljöengagerad aktieägare i Etikinvest sedan många år och Bo känner därmed Bolaget. Bo har arbetat som IT-utvecklare sedan slutet på 1990-talet och har även drivit sitt eget företag Bosoft sedan 2009.

Utbildning: Kandidatexamen i fysik från Lunds universitet och forskarstudier vid KTH

Ort: Malmö


Lexi Tånneryd, vice VD

Lexi har rollen som Vice VD i Etikinvest tillsammans med Odessa Bäckfors. Lexi är engagerad i miljöfrågor och sågs senast på SVT:s Agenda under 2019 i en miljödebatt emot partiledaren Jan Björklund och språkröret Isabella Lövin. Lexi har ett starkt intresserad av investeringar och har tidigare erfarenhet från investmentbolaget Lady Boss. Lexi är idag verksam i Handelsbanken. Lexi har ett modernt perspektiv på arbetet som Etikinvest kommer utföra.  

Utbildning: Studier i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ort: Stockholm

Övriga styrelseuppdrag: Lady Boss AB.Odessa Bäckfors, vice VD

Odessa har rollen som Vice VD i Etikinvest tillsammans med Lexi Tånneryd. Odessa har ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och har till exempel varit med i hållbarhetsprojekt inom studentkåren vid Handelshögskolan i Stockholm. Odessa är en entreprenör och inledde karriären som framgångsrik småföretagare redan vid sidan av studierna på skidgymnasiet i Gällivare. Odessa är VD och medgrundare till Archr Sustainability som utvecklar en plattform som gör det enkelt att ta miljövänliga och prisvärda köpbeslut. Odessa är även verksam som hållbarhetskonsult åt Nordea med inriktning mot grön IT-omställning. Odessa har jag en stor passion för alpin skidåkning och har varit aktiv inom sporten sen åtta års ålder. Odessa älskar att vara ute i naturen, sport och träning i allmänhet samt att umgås med vänner och familj.

Ort: Stockholm

Utbildning: Studier i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga styrelseuppdrag: Klimatstudenterna Sverige, Archr Sustainability ABCharlotte Lingren, ledamot

Charlotte är bolagsjurist på 3stepIT och tidigare inom Ework Group och Lexly. Innan sin juristkarriär har Charlotte varit avdelningschef eller motsvarande inom en rad företag i både Uppsala, Stockholm och London.

Utbildning: Masterexamen i juridik från Uppsala universitet och Università Commerciale Luigi Bocconi samt studier i retorik vid Södertörns högskola.

Ort: SolnaJonas Granath, ledamot

Jonas har stort intresse för ny teknik och hållbar utveckling. Jonas har bakgrund som konsult inom byggindustrin och flerårigt intresse för investeringar. Idag arbetar Jonas vid Trafikverket och kommer närmast innan från uppdrag som lärarassistent inom industriell ekonomi vid Uppsala universitet.

Utbildning: Masterexamen i industriell ledning & innovation vid Uppsala universitet, ingenjörsexamen från Örebro universitet samt studier inom hållbar utveckling, ekonomi, statistik och värdeteori vid Lunds universitet

Ort: Falun

Övriga styrelseuppdrag: Etikadmin A-Z AB.Richard Ljungberg, ledamot

Richard är tidigare VD i Etikinvest och har innan dess som VD och ledamot drivit utvecklingsarbete inom flera företag inom hållbar energi, under mer än ett decennium. Teknikerna som Richard varit verksam med är nanobaserade bränsleceller, flerkälle-generering av el samt biogas och vattenrening. Richard var innan dess senior-konsult vid Ahrens Tillväxtkonsulter.

Utbildning: Kandidatexamen i sociologi från Stockholms universitet

Ort: Stockholm

Övriga styrelseuppdrag: Etikadmin A-Z AB, Bionomit Public AB, Solarus Sunpower Holding AB.Anna Eriksmo, suppleant och affärsråd

Anna har lång erfarenhet från energibranschen, framför allt inom E.ON-koncernen där hon har verkat inom olika områden i både Sverige och Tyskland. Hon började sin bana inom energihandel som analytiker och prognosmodellutvecklare och fortsatte inom investment controlling och investor relations på huvudkontoret i Düsseldorf, bland annat under finanskrisen 2008. Anna har senast varit CFO på Modity Energy Trading i Lund med ansvar även för risk och efterlevnad. Anna har även verkat inom IT-utveckling, affärsutveckling och innovation och hanterat flera multinationella utvecklingsprojekt inom ramen för EU's Horizon 2020-program. Anna är idag CFO på IT-företaget Fellowmind.

Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, magisterexamen i företagsekonomi, båda från Uppsala universitet.

Ort: Malmö

Övriga styrelseuppdrag: Solarus Renewables AB.Jan Cedervall, suppleant och etikråd

Jan är VD i Solarus Renewables AB. Jan har drygt 25 års erfarenhet av investeringar i onoterade bolag och har visat god förmåga att finna talangfulla bolag i relativt tidiga skeden, som sedan haft kursuppgångar på tusentals procent, så som ENEA och Bahnhof. Jan har arbetat med forskning och utveckling inom IT-sektorn med fokus på artificiell intelligens och bland annat varit gästforskare vid KTH och forskare vid SICS numera en del av RISE. I yngre år var Jan främst verksam som exekutive musikproducent där nästan alla produktioner Jan var involverad i visat vinst. Bland de många talangfulla och framgångsrika artister som Jan upptäckt och varit först med att ge ut återfinns Carola Häggkvist och Louise Hoffsten.

Utbildning: Kandidatexamen och forskarstudier i data- och systemvetenskap samt kandidatuppsatts i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet.

Ort: Strockholm

Övriga styrelseuppdrag: Solarus Renewables AB, Bionomit Public AB, Solarus Sunpower Holding AB, Aktiebolaget Ljungskogens strandbad, Fastighets AB Blacks Strandrev, Anna-Maria Kockums Donnationsstiftelse, Scana Sverige AB.Ann-Charlotte Mellquist, etikråd

Ann-Charlotte har mer än 15 års erfarenhet som konsult och projektledare i IT-branschen från företag som WM- Data, Strectch Consulting och senast IBM. Ann-Charlotte har också arbetat i tio år som ekonom och controller. Sedan 2015 är Ann-Charlotte seniorforskare på RISE, i gruppen Sustainable Business med expertis på cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller, med ett övergripande perspektiv på komplexa adaptiva system kombinerat med detaljerad analys.

Utbildning: Mastersexamen i internationell ekonomi från Göteborgs Universitet samt en M.B.A. i Innovation, Enterprise and Circular Economy från Bradford University.

Ort: SpångaAndreas Norlin, affärsråd

Andreas har lång erfarenhet av utveckling av läkemedel, läkemedelsbärare och medicinsk diagnostik från Var2 Pharmaceuticals, VarCT Diagnostics, Novo Nordisk i Danmark och Camurus. Andreas är idag vice forsknings- och utvecklingschef vid Ascelia Pharma samt aktiv investerare inom hälsosektorn.

Utbildning: Doktorsexamen i zoofysiologi från Lunds universitet, påbyggnadsexamen i affärsledning från Handelshögskolan i Köpenhamn, samt studier vid Harvad Business School

Ort: Malmö

Styrelseuppdrag: Xkout Bioscience AB, ApoGlyx ABMartijn Wijnen, ekonomichef

Martijn är VD i Etikadmin A-Z med ansvar för ekonomi och redovisning i Etikinvest-sfären, men arbetar även som redovisningsekonom på Epidemic Sound. Martijn har betydande internationell erfarenhet, stora språkkunskaper och givetvis engagemang för klimat och miljö.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från IE Business School i Spanien

Ort: StockholmPer Hagstedt, extern firmatecknare

Per Hagstedt är partner i Coach & Capital. Per var tidigare VD för SDI Media, då en del av MTG numera en del av Iyuno Media Group och drog igång SDI Medias snabba internationella expansion och gjorde företaget världsledande inom sin sektor. Per har alternerat mellan roller som VD, styrelseproffs, coach och investerare i över tre decennier och har varit ordförande för Etikinvest i två omgångar mellan 2011 och 2020, sammantaget drygt 8 år i ordföranderollen.

Utbildning: Licentiatexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Ort: Bergshamra

Styrelseuppdrag: Crealogos AB, Samverkande Ledningskonsulter, Heatshot Sweden AB, Creapharma AB, Bionomit Public AB, Etikadmin A-Z AB, MOOSE International AB.Katarina Boiwe, huvudansvarig revisor

Katarina är partner på Folkesson Råd & Revision och tidigare momshandläggare på Skatteverket.

Ort: Uppsala