Om aktien


2022-02-22 var sista dagen att lösa teckningsoptioner i serie A och B totalt tecknades 2 557 aktier med stöd av optioner, efter registrering har Etikinvest 60 609 utestående aktier varav 5 644 i serie A och 55 065 i serie B, fördelat på 130 aktieägare.


Kvotvärdet är 40 kronor per aktie.


Antalet teckningsoptioner är 4 945 i serie TO3 och 57 750 i serie TO4, fördelat på 23 optionsinnehavare. Löses samtliga teckningsoptioner skulle det tillföra Etikinvest 10 344 675 kronor.