Etik


Etikinvest omfattar en konsekvensetik där det är de vidsträckta förväntade konsekvenserna, i tid och rum, av investeringar och handlingar som avgör vad som är etiskt rätt eller fel.


Det som förväntas vara positivt för mänskligheten och världen kan Etikinvest investera i, medan det som förväntas eller riskerar bli negativt för världen, mänskligheten eller delar därav undviks.


Etikinvest kan exempelvis investera i det som förväntas vara bra för klimat, miljö, hälsa, hållbar handel och livsstil.


Etikinvest strävar efter att såväl aktieinvesteringar som ränteplaceringar och andra placeringar ska vara etiskt hållbara.