Direkta portföljinnehav


Dotterbolag

Etikadmin A-Z

Intressebolag

I bedömd värdeordning per 2022-06-15

Bionomit

Solarus Sunpower Holding

Solarus Renewables

Övriga onoterade innehav

I bedömd värdeordning per 2022-03-31

WeDontHaveTime

ECOMB Ocean Recycle

Ekobanken

LW Community

Plagazi

Övriga listade innehav

ECOMB

Annexin Pharmaceuticals

Mantex

Bioservo

Renewable Ventures Nordic

Midsummer