Mission


Etikinvest mission är att slussa investeringar från vanliga aktiefonder och annat publikt och offentligt kapital till innovativa och hållbara framtidsföretag där kapitalet gör större nytta och bidra till att skapa en långsiktigt positiv skillnad för mänskligheten och världen.