Nyheter


Exponential Climate Action


Den digitala konferensen Exponential Climate Action är gratis och arrangeras av WeDontHaveTime torsdag 2020-09-24 klockan 15. Ladda gärna ner WeDontHaveTime:s app.


Årsstämma

2020-05-19


Det tidigare planerade för Etikinvests årsstämma ändras på grund av Corona-epidemin till den 30 juni klockan 13:00

Solarus

2020-05-19


Solarus Sunpower Holding AB har meddelat att produktion i fabriken i Holland, har kunnat genomföras enligt plan under våren. Under sista dagarna i april har maskiner i fabriken planenligt nedmonterats och förpackats tillsammans med återstående komponentlager. Ett nytt bolag Solarus Smart Energy Solutions BV har bildats i Holland och alla väsentliga tillgångar från Solarus Sunpower Holding BV och dess två dotterbolag Solarus Sunpower BV och Solarus Sunpower Sweden AB förs in i det nya bolaget. Även aktierna i det sydafrikanska bolaget Sol R Us förs in i det nya holländska bolaget. Planen är att Solarus Smart Energy BV kommer bli ett intressebolag till Solurs Sunpower Holding AB:s dotterbolag Solarus Sunpower Crowd AB. I början på maj skrevs ett avtal mellan Solarus Smart Energy BV och spanska Abora om distribution av Aboras plana hybridsolfångare vilket gör att Solarus produktportfölj utvidgats. Idag har Solarus ett lager om cirka 500 Solarus solfångare till det kommer distribution av Aboras solfångare, så försäljningen kommer kunna pågå fram till dess att maskinerna flyttats och den nya fabriken i Spanien kommit igång med produktionen.


Etikrådet

2020-04-25


I veckan har Etikinvests styrelse utnämnt Ann-Charlotte Mellquist till etikråd. Ann-Charlotte kompletterar därmed tidigare etikrådet JanCedervall. Ann-Charlotte är seniorforskare på RISE med expertkunskap kring cirkulär ekonomi, cirkulära affärsmodeller och komplexa adaptiva system.


Etikinvests web-plats

2020-03-29


Våra web-sidor fungerar problemfritt i flertalet web-läsare. Tyvärr fungerar inte alltid rullgardinsmenyn i vissa web-läsare. En tillfällig lösning är att minska web-läsarfönstret så att menyn ändras till hamburgar-skepnad, då fungerar menyn eller ladda om sidan.

Felet finns i mallkoden hos vår serverleverantör Weebly, så vi kommer inte åt att rätta det. Vi felsöker och jobbar på att de ska rätta felet, men vi styr inte över tidsperspektivet. Vi beklagar olägenheten om du upplever problemet.

Web-sidorna har vidare från tid till annan varit svåråtkomliga under pågående uppdateringar, vilket beklagas, de problemen bör nu vara lösta.


Solarus

2020-03-27


I dessa Corona-tider är det många runt om i världen som ställer in produktionen, det kan bero på att myndigheterna stängt arbetsplatsen, att komponenterna är slut och inga nya leveranser kommer in eller personalen är sjuk. För Solarus Sunpower gäller inget av detta utan planen är att ha produktion av solfångare i fabriken i Venlo, Holland i april, för att utnyttja delar av komponentlagret och bygga på lagret av färdiga solfångare. Därefter ska produktionslinan monteras ned och göras redo för transport till Spanien, där produktionen ska samlokaliseras med en spansk solpanelstillverkare. Flytten till Spanien förväntas ge samordningsfördelar med den spanska tillverkaren och sänkta kostnader. Det blir således ett produktions-stopp, men ett planerat sådant, som var tänkt att genomföras oavsett omvärldssituationen. Med hjälp av produktionen i april förväntas lagret av färdiga solfångare räcka till dess produktion kan komma igång igen i Spanien. Solarus Sunpower Holding AB genomför nu en emission endast riktad till befintliga aktieägare där Etikinvest är en av de större ägarna. Emissionen görs till en mycket låg värdering så genom att investera i Etikinvest får man indirekt en möjlighet att vara med på en solenergi-investering med betydande potential.


Bionomit

2020-03-26


Etikinvests intressebolag Bionomit har idag lanserat första versionen av sin nya hemsida.

​www.bionomit.com


Ledningsförändring

2020-03-21


På Johanna Lindbergs initiativ har Etikinvests styrelse och Johanna kommit överens om att hennes roll som vice VD i Etikinvest upphör från och med idag. De svårigheter som Coronaviruset just nu medför för Infinite Yoga Malmö, där Johanna är VD gör att hon helt måste fokusera på den uppgiften. Etikinvest vill varmt tacka för Johannas mångåriga insatser.

Etikinvest styrelseledamot Staffan Eklöw har meddelat att han inte är tillgänglig för omval i samband med Etikinvests kommande

årsstämma. Etikinvest vill varmt tacka Staffan för hans insatser i styrelsen. Staffan kommer inte delta i styrelsearbetet fram till avgången i samband med årsstämman.


Årsstämma


Preliminärt hålls Etikinvests årsstämma 2020-06-15 i Stockholm


Cortus

2020-02-13


Etikinvest avyttrade under gårdagen det sista av innehavet i Cortus Energy med god vinst.


Solarus

2020-01-24


Etikinvest har meddelats om att två av företagen i Solarus Sunpowersfären avses att begäras i likvidation. Det är Solarus Sunpower Holding BV och dess holländska dotterbolag. Etikinvest har genom direktägandet i Solarus Sunpower Holding AB panter i tillgångarna. Huruvida panterna kan tillgodogöras fullt ut utreds nu av Solarus Sunpower Holdings anlitade jurister.

Vi kan för närvarande inte se att det finns en risk för att Solarus Sunpower Holding AB skulle hamna i en likvidation eller konkurs på grund av situationen i Solarus Sunpower Holding BV. Vi kan heller inte se någon sådan risk för Solarus Sunpower Holding AB:s dotterbolag Solarus Sunpower Crowd AB. Vi återkommer med mer information om utvecklingen när vi har mer att berätta