Nyheter


Sydsvenskan


2015 12 10


Etikinvest har uppmärksammats igår i pappersupplagan av Sydsvenskan och i förrgår på Sydsvenskans web.


Förlängd teckningstid


På grund av att många fått information om Etikinvest emission nyligen beslöt styrelsen i går att förlänga teckningstiden i pågående emission till tisdag 2015 12 15.


NorInvent


2015 12 09


Etikinvest har investerat i Norinvent


Camino Magasin


2015 11 24


En av Etikinvests grundare, Jan Cedervall intervjuas i Camino Magasin


Investerarpresentation


2015 11 19


Presentation för proffessionella investerare

Tid: Tisdagen den 8 december klockan 16:00

Plats: Danske Bank

För adress och anmälan se Impact Invest


Investerarpresentation


2015 11 18


Ekobanken och Etikinvest presenteras

Tid: Måndag den 7 december kl 15:10

Plats: Ekobanken, Lilla Nygatan 13, Stockholm

I samband med mötet bjuds på ekologiskt fikabröd.

OBS! Begränsat antal platser, så vänligen föranmäl på:

erbjud följt av snabel-a följt av punkt och se

Ekobanken har inget ansvar för eller garanterar Etikinvests emission

Etikinvest är både ägar- och innehållsmässigt fristående från Ekobanken.


Investerarpresentation

 

2015 11 13

Etikinvest arrangerar ett möte med information om Etikinvests koncept och investeringserbjudande.

Tid: Tisdagen den 1 december klockan 18:30

Plats: Bonne Mecanique, Vartoftagatan 45, Stockholm

I samband med mötet bjuds på lättare förtäring.

OBS! Begränsat antal platser, så vänligen anmäl ert deltagande på:

erbjud följt av snabel-a följt av punkt och se


Fokus


2015 11 12


Etikinvest kommer annonsera i morgondagens nummer av tidningen Fokus


Investerarpresentation

 


2015 11 10

Etikinvest arrangerar ett möte med information om Etikinvests koncept och investeringserbjudande.

Tid: Fredagen den 4 december klockan 17:30

Plats: Suellska Villan Barkgatan 15, Malmö

I samband med mötet bjuds på lättare förtäring.

OBS! Begränsat antal platser, så vänligen anmäl ert deltagande på:

erbjud följt av snabel-a följt av punkt och se


Emission


2015 11 07


Etikinvest genomför en emission av aktier och teckningsoptioner under perioden 13/11 till 11/12.


ECOMB


2015 11 06


Ecomb ingår nu bland Etikinvests portföljföretag


Publikt bolag


2015 11 05


Etikinvest har idag registrerats som ett publikt aktiebolag


Telavox


2015 11 04


Etikinvest har valt Telavox som telefonileverantör.


Sveriges Natur


2015 10 29


Etikinvest kommer annonsera i kommande nummer av Svenska Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur som kommer i slutet på november


Ny ledamot invald


2015 10 08


Ruth Brännvall har på dagens extrastämma valts in som ny ordinarie ledamot i styrelsen.

(Registrering av detta hos Bolagsverket kommer ske i samband med registreringen av november/december emissionen)


Impact Invest


2015 10 02


Etikinvest är nu en del av Impact Invest nätverket.


Nya i styrelsen


2015 09 18


Richard Ljungberg har på dagens extrastämma valts in som ny ordinarie ledamot i styrelsen.

Mats Nilsson och Jan Cedervall valdes in som suppleanter