OBS! DENNA HEMSIDA UPPDATERAS INTE FöR NÄRVARANDE. Besök www.etikinvest.se istället.

Etikinvest investerar bland mycket annat i solenergi. Bilden på Solarus solfångare i Chile.


Etikinvest är ett publikt onoterat investmentbolag som endast investerar i etiskt hållbara företag som kan bidra till en hållbar positiv skillnad för mänskligheten och världen eller delar därav.


Etikinvest investerar med fokus på onoterade framtidsföretag, som har ny teknik eller nya idéer som bidrar till omställningen till en hållbar värld, oavsett om det gäller klimat, miljö, hälsa, livsstil, hållbar handel och finans eller IT.


Då vanliga aktiefonder på grund av regelverken inte får investera i onoterade företag går för mycket kapital i EU till traditionella ohållbara börsbolag och för lite till de nya hållbara framtidsföretagen. Detta har en konserverande effekt på ekonomin som inte utvecklas fritt, vilket på sikt kan bli ett stort problem för Europas ekonomi och framtid och i förlängningen för världsekonomin och mänsklighetens välfärd. Etikinvest vill ta in kapital för att bli större och kunna listas och därigenom kunna slussa kapital från inledningsvis publika småbolagsfonder till onoterade framtidsföretag där kapitalet gör större nytta än i många listade bolag.